O NAMA

Preduzeće

Preduzeće zapošljava 52 radnika specijalizovanih struka za prefabrikaciju i fabrikaciju cevnih sistema za kotlovska postrojenja do 600 MW, obavljanje usluga montaže i remonta energetskih, termoenergetskih i termotehničkih postrojenja. Preduzeće je procesno orjentisano, tip organizacije je matrični sa projektnim pristupom. Naime, matrična organizacija podrazumeva jasno definisan poslovni proces u čijoj je pozadini matrica odgovornosti za vršenje procesa. Projektni pristup podrazumeva da je svaka usluga tretirana kao projekat koji je jasno vremenski definisan (početak i kraj), i gde su nedvosmisleno određene nadležnosti i odgovornosti svih učesnika u uspešnom izvršenju predviđenih aktivnosti. Ovakav pristup organizaciji minimizuje prazne hodove, pojavu nenadležnosti i neodgovornosti, što naše preduzeće čini vrlo fleksibilnim i produktivnim sa aspekta organizacije. Glavni proces, odnosno proces stvaranja vrednosti je proces realizacije usluge iz delatnosti preduzeća i ovom procesu su posvećeni svi procesi podrške i procesi upravljanja. Svaki od ugovorenih poslova tretira se kao projekat a sama realizacija ugovorenog posla, metodološki gledano odvija se kroz proces upravljanja projektom.

Reč direktora

LM Metalmont je nastao kao ideja i ubeđenje da je našem tržištu potreban kvalitetan ponuđač i dobavljač specijalizovanih usluga iz područja montaže i održavanja termoenergetskih i termotehničkih sistema. U tom uverenju smo, 1994. godine, osnovali LM Metalmont i započeli s radom u iznajmljenim prostorijama u Obrenovcu. Tržište se dobro odazvalo na našu viziju. Uz brz rast, stalno širenje programa usluga i celovitu ponudu, rasli smo i kadrovski. Pridružili su nam se novi, perspektivni saradnici. Od 2000. godine svrstavamo se u red respektabilnih preduzeća na tržištu, kako sa aspekta resursa tako i sa aspekta ukupnih mogućnosti. 2004. godine svrstani smo i na listu 300 prestižnih preduzeća u Srbiji. 2004. godina je godina naših velikih uspeha kako na planu rasta preduzeća tako i na planu čvrstog pozicioniranja na tržištu. Postali smo prepoznatljivi kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Kao logična posledica stalnog rasta kvaliteta naših usluga i preduzeća uopšte, 30.12.2004. godine završen je projekat implementacije sistema menadžmenta kvaliteta po ISO 9001:2008 standardu, sertifikacijom međunarodno prestižnog britanskog akreditacionog tela UKAS.

Danas je LM Metalmont pouzdan partner, prepoznatljiv po svojoj inovativnosti, brzom reagovanju i prilagodljivosti, brizi za razvoj zaposlenih i stalnom unapređenju kvaliteta svojih usluga. Mi se razlikujemo od drugih. Svesni smo da samo stručno znanje i kompetentnost, permanentna edukacija i primena najsavremenijih alata i metoda u našem poslovanju može učiniti zadovoljnim naše poslovne partnere. Zbog toga su naši strateški ciljevi i dalje isti: zadovoljan partner i kupac, tržišna efikasnost, kvalitetan kadar, operativna sposobnost i finansijska uspešnost. Sve to osigurava nam nastavak našeg puta ka izabranom velikom cilju

Direktor
Pejica Ljubiša s.r

POSLOVNA FILOZOFIJA

MISIJA


slika

Sakupili smo se oko ideje da stvorimo efikasno preduzeće, sposobno da pruži usluge u oblasti održavanja cevnih i pratećih sistema velikih termoenergetskih postrojenja, na osnovu naših komplementarnih znanja i iskustva, a sa posebnim naglaskom na kvalitet usluga koje nudimo. Sveobuhvatnom i kvalitetnom uslugom našim korisnicima olakšavamo put od poslovne vizije do konačne realizacije. Naš temeljni tržišni pristup je "BUDIMO USPEŠNI ZAJEDNO".

VIZIJAslika

Održati LM Metalmont dinamičnim i prosperitetnim preduzećem koje će se od konkurencije razlikovati kvalitetom usluga i pouzdanošću

Promovisati LM Metalmont u preduzeće prepoznatljivo na domaćem ali i na inostranom tržištu.

Ulagati u resurse preduzeća u cilju unapređenja efikasnosti poslovanja i povećanja ukupnog zadovoljstva naših korisnika

POLITIKA KVALITETA

Ostvarujući svoj moto:
BUDIMO USPEŠNI ZAJEDNO
a prema utvrđenoj strategiji poslovanja LM METALMONT-a, direktor donosi:

Sistem kvaliteta je garancija kvaliteta naših usluga i osnova uspešnog poslovanja i razvoja našeg preduzeća. Krajnji cilj je postizanje zadovoljstva korisnika naših usluga, zaposlenih i saradnika, kao i ostvarivanje trajnih i kvalitetnih odnosa sa domaćim i stranim partnerima. Svojim poslovanjem preduzeće i zaposleni težiće osiguranju nivoa kvaliteta usluga koji je jednak ili je iznad kvaliteta usluga konkurencije, bez obzira na to kome se one pružaju. Minimalni nivo kvaliteta je ispunjenje zahteva standarda ISO 9001:2008. Odgovornost za kvalitet je prateći činilac upravljanja i provođenja kvaliteta u svakom trenutku. Upravljanje sistemom kvaliteta odvija se kroz utvrđenu matricu odgovornosti, usvojenu dokumentaciju i postojeću zakonsku regulativu, a sprovode ga svi zaposleni prema svojim zadacima i nadležnostima, a posebno menadžment. Politika kvaliteta obavezuje sve zaposlene i ugrađena je u Poslovnik kvaliteta i u sve ostale dokumente. Razradom ciljeva na svim nivoima, menadžment i zaposleni u celini ostvaruju ovu Politiku.

U Obrenovcu, 15.10.2017
Direktor
Pejica Ljubiša s.r

POSLOVNI CILJEVI

- Rentabilan rast
- Inovativnost
- Brz odziv
- Prilagodljivost
- Ugled i kvalitet
- Stalno stručno usavršavanje i lični razvoj zaposlenih
- Usmerenost na rezultate i kvalitet rada
- Zadovoljstvo kupca

VREDNOSTI

Kvalitet

Potvrda dobre organizacije i kvaliteta procesa poslovanja je svakako i implementiran i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008.

Kvaliteti i vrednosti zaposlenih postale su i vrednosti preduzeća:

Postavljanje visokih ciljeva
Ispunjavanje obaveza
Inovativnost
Brz odziv
Prilagodljivost
Etika
Međusobno poštovanje i saradnja
Samoinicijativa i stvaralaštvo
Ambicioznost

SERTIFIKATI I LICENCE

Potvrda dobre organizacije i kvaliteta procesa poslovanja je svakako i implementiran i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2015.

ISO 9001:2008


Sertifikat ISO 9001:2008

ISO 3834-2


Sertifikat ISO 3834-2

Sertifikat sistema kvaliteta po direktivi 97/23/EC


Sertifikat sistema kvaliteta po direktivi 97/23/EC nemački

ISO 9001:2008 engleski


ISO 9001-2008 engleski

ISO 3834-2 engleski


Sertifikat ISO 3834-2 engleski

Sertifikat sistema kvaliteta po direktivi 97/23/EC engleski


Sertifikat sistema kvaliteta po direktivi 97/23/EC engleski

Delatnost

Delatnost preduzeća je prefabrikacija i fabrikacija cevnih sistema za kotlovska postrojenja do 600 MW, inženjering, izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad, održavanje, remont, rekonstrukcija i revitalizacija termoenergetske opreme.

Prefabrikacija i fabrikacija crevnih sistema, izgradnja, održavanje, remont, rekonstrukcija i revitalizacija termoenergetskih postrojenja

Izgradnja, održavanje, remont i revitalizacija industrijskih kotlova za proizvodnju tehnološke pare.

Montaža, remont i revitalizacija toplovodnih kotlova.

Montaža procesne opreme.

Montaža i održavanje sudova pod pritiskom.

Zavarivanje.

REFERENCE

Prepoznatljivi smo i po vrhunskom stručnom kadru, koji je kroz sedamnaestogodišnji kontinualni timski rad stekao bogata stručna iskustva i reference.

Kapitalni remont bloka 5 Termoelektrana Nikola Tesla A – Obrenovac

Kapitalni remont bloka 6 Termoelektrana Nikola Tesla A – Obrenovac

Remontni radovi na bloku 2 Termoelektrana Nikola Tesla B – Obrenovac


NAŠA STATISTIKA O POSLOVIMA

1 ZADOVOLJNI KLIJENTI
1 ZAVRŠENI PROJEKATA
1 POTROŠENIH SATI

GALERIJA PROJEKATA

Slike sa najskorijih projekata.

KONTAKT