O NAMA

Preduzeće

Preduzeće zapošljava 52 radnika specijalizovanih struka za prefabrikaciju i fabrikaciju cevnih sistema za kotlovska postrojenja do 600 MW, obavljanje usluga montaže i remonta energetskih, termoenergetskih i termotehničkih postrojenja. Preduzeće je procesno orjentisano, tip organizacije je matrični sa projektnim pristupom. Naime, matrična organizacija podrazumeva jasno definisan poslovni proces u čijoj je pozadini matrica odgovornosti za vršenje procesa. Projektni pristup podrazumeva da je svaka usluga tretirana kao projekat koji je jasno vremenski definisan (početak i kraj), i gde su nedvosmisleno određene nadležnosti i odgovornosti svih učesnika u uspešnom izvršenju predviđenih aktivnosti. Ovakav pristup organizaciji minimizuje prazne hodove, pojavu nenadležnosti i neodgovornosti, što naše preduzeće čini vrlo fleksibilnim i produktivnim sa aspekta organizacije. Glavni proces, odnosno proces stvaranja vrednosti je proces realizacije usluge iz delatnosti preduzeća i ovom procesu su posvećeni svi procesi podrške i procesi upravljanja. Svaki od ugovorenih poslova tretira se kao projekat a sama realizacija ugovorenog posla, metodološki gledano odvija se kroz proces upravljanja projektom.

Reč direktora

LM Metalmont je nastao kao ideja i ubeđenje da je našem tržištu potreban kvalitetan ponuđač i dobavljač specijalizovanih usluga iz područja montaže i održavanja termoenergetskih i termotehničkih sistema. U tom uverenju smo, 1994. godine, osnovali LM Metalmont i započeli s radom u iznajmljenim prostorijama u Obrenovcu. Tržište se dobro odazvalo na našu viziju. Uz brz rast, stalno širenje programa usluga i celovitu ponudu, rasli smo i kadrovski. Pridružili su nam se novi, perspektivni saradnici. Od 2000. godine svrstavamo se u red respektabilnih preduzeća na tržištu, kako sa aspekta resursa tako i sa aspekta ukupnih mogućnosti. 2004. godine svrstani smo i na listu 300 prestižnih preduzeća u Srbiji. 2004. godina je godina naših velikih uspeha kako na planu rasta preduzeća tako i na planu čvrstog pozicioniranja na tržištu. Postali smo prepoznatljivi kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Kao logična posledica stalnog rasta kvaliteta naših usluga i preduzeća uopšte, 30.12.2004. godine završen je projekat implementacije sistema menadžmenta kvaliteta po ISO 9001 standardu, sertifikacijom međunarodno prestižnog britanskog akreditacionog tela UKAS.

U sledećoj desetogodišnjoj fazi razvoja preduzeće je intenzivno radilo na izgradnji resursa. U rom periodu smo izgradili poslovnu zgradu i pogon za prefabrikaciju i fabrikaciju sa najsavremenijom opremom. Osim toga, naš razvoj je podrazumevao i razvoj kadrova pa je veliki broj naših zaposlenih prošao proces sertifikacije zavarivača. Takođe, u ovom periodu sertifikovali smo i sisteme upravljanja u skladu sa zahtevima ISO 14001 i ISO 18001 (ISO 45001) i stekli smo sertifikat DIN EN ISO 3834-2.

Danas je LM Metalmont pouzdan partner, prepoznatljiv po svojoj inovativnosti, brzom reagovanju i prilagodljivosti, brizi za razvoj zaposlenih i stalnom unapređenju kvaliteta svojih usluga. Mi se razlikujemo od drugih. Svesni smo da samo stručno znanje i kompetentnost, permanentna edukacija i primena najsavremenijih alata i metoda u našem poslovanju može učiniti zadovoljnim naše poslovne partnere. Zbog toga su naši strateški ciljevi i dalje isti: zadovoljan partner i kupac, tržišna efikasnost, kvalitetan kadar, operativna sposobnost i finansijska uspešnost. Sve to osigurava nam nastavak našeg puta ka izabranom velikom cilju da budemo

najpoželjniji ponuđač i dobavljač odabranim partnerima na odabranim tržištima.

Direktor
Pejica Ljubiša s.r

POSLOVNA FILOZOFIJA

MISIJA


slika

Sakupili smo se oko ideje da stvorimo efikasno preduzeće, sposobno da pruži usluge u oblasti održavanja cevnih i pratećih sistema velikih termoenergetskih postrojenja, na osnovu naših komplementarnih znanja i iskustva, a sa posebnim naglaskom na kvalitet usluga koje nudimo. Sveobuhvatnom i kvalitetnom uslugom našim korisnicima olakšavamo put od poslovne vizije do konačne realizacije.

Naš temeljni tržišni pristup je "NAJPOŽELJNIJI PONUĐAČ I DOBAVLJAČ ODABRANIM PARTNERIMA NA ODABRANIM TRŽIŠTIMA".

VIZIJAslika

Održati LM Metalmont dinamičnim i prosperitetnim preduzećem koje će se od konkurencije razlikovati kvalitetom usluga i pouzdanošću

Promovisati LM Metalmont u preduzeće prepoznatljivo na domaćem ali i na inostranom tržištu.

Ulagati u resurse preduzeća u cilju unapređenja efikasnosti poslovanja i povećanja ukupnog zadovoljstva naših korisnika

Ostvarujući svoj moto, a prema utvrđenoj strategiji poslovanja LM METALMONT-a, direktor donosi:

POLITIKU KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

  • Poštujemo zakone i dobru poslovnu praksu u vezi sa delatnošću firme, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu i to isto očekujemo i tražimo od naših poslovnih partnera.
  • Održavanje najvišeg stepena integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u svakom našem poslu je naš prvi poslovni cilj.
  • Najbolji i najstručniji kadrovi, uz stalno edukovanje i stručno usavršavanje iz domena poslovnih aktivnosti, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu su garancija rasta naših poslovnih mogućnosti.
  • Identifikujemo i unapred procenjujemo potencijalne opasnosti kako bi rizike sveli na najmanju moguću meru. Koristimo tehnologije i materijale sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu.
  • Podstičemo inventivnost zaposlenih i timski duh u radu jer smo svesni da je to jedna od ključnih prednosti našeg preduzeća na tržištu.
  • Integrisanim sistemom menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredinie i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu stvaramo društveno odgovorno preduzeće, kako prema zaposlenima tako i prema široj društvenoj zajednici i to je naše trajno opredeljenje.

U Obrenovcu, 25.8.2017
Direktor
Pejica Ljubiša s.r

POSLOVNI CILJEVI

- Rentabilan rast
- Inovativnost
- Brz odziv
- Prilagodljivost
- Ugled i kvalitet
- Stalno stručno usavršavanje i lični razvoj zaposlenih
- Usmerenost na rezultate i kvalitet rada
- Zadovoljstvo kupca

VREDNOSTI

Kvalitet

Potvrda dobre organizacije i kvaliteta procesa poslovanja je svakako i implementiran i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008.

Kvaliteti i vrednosti zaposlenih postale su i vrednosti preduzeća:

Postavljanje visokih ciljeva
Ispunjavanje obaveza
Inovativnost
Brz odziv
Prilagodljivost
Etika
Međusobno poštovanje i saradnja
Samoinicijativa i stvaralaštvo
Ambicioznost

SERTIFIKATI I LICENCE

Potvrda dobre organizacije i kvaliteta procesa poslovanja je svakako i implementiran i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015


Sertifikat ISO 9001:2015

ISO 3834-2


Sertifikat ISO 3834-2

OHSAS 18001:2007


Sertifikat ISO 18001:2007

ISO 14001:2015


Sertifikat ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 english


Certificate ISO 9001-2015 english

ISO 3834-2 english


Certificate ISO 3834-2 english

OHSAS 18001:2007 english


Certificate oOHSAS 18001:2007 english

ISO 14001:2015 english


Certificate ISO 14001:2015 english

Delatnost

Delatnost preduzeća je prefabrikacija i fabrikacija cevnih sistema za kotlovska postrojenja do 600 MW, inženjering, izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad, održavanje, remont, rekonstrukcija i revitalizacija termoenergetske opreme.

Prefabrikacija i fabrikacija crevnih sistema, izgradnja, održavanje, remont, rekonstrukcija i revitalizacija termoenergetskih postrojenja

Izgradnja, održavanje, remont i revitalizacija industrijskih kotlova za proizvodnju tehnološke pare.

Montaža, remont i revitalizacija toplovodnih kotlova.

Montaža procesne opreme.

Montaža i održavanje sudova pod pritiskom.

Zavarivanje.

REFERENCE

Prepoznatljivi smo i po vrhunskom stručnom kadru, koji je kroz sedamnaestogodišnji kontinualni timski rad stekao bogata stručna iskustva i reference.

Kapitalni remont bloka 5 Termoelektrana Nikola Tesla A – Obrenovac

Kapitalni remont bloka 6 Termoelektrana Nikola Tesla A – Obrenovac

Remontni radovi na bloku 2 Termoelektrana Nikola Tesla B – Obrenovac


NAŠA STATISTIKA O POSLOVIMA

1 ZADOVOLJNI KLIJENTI
1 ZAVRŠENI PROJEKATA
1 POTROŠENIH SATI

GALERIJA PROJEKATA

Slike sa najskorijih projekata.

KONTAKT